cs
Výběr jazyka

Navštívíte tato místa

  • Plavení dřeva, vorařství – Schwarzenberský plavební kanál, Jelení Vrchy
  • Dřevěné holubičky, Horní Planá (výrobce)
  • Volarské slavnosti dřeva, 20.-21.8. 2016 (místo konání)
  • Výroba dřeváků, Volary (výrobce)
  • Umělecké zpracování dřeva Volyně – Jaroslav Frencl (výrobce)
  • Skašovské hračky, Muzeum v Kašperských horách
  • Stálé expozice Muzea Šumavy, Sušice
Začněte svou cestu za dřevem Volarskými slavnostmi dřeva, které se konají o víkendu v polovině srpna na volarském náměstí. Přijďte v dřevácích a zúčastněte se průvodu odřevákovaných účastníků a zkuste tak překonat jejich loňský počet. Dřeváky si můžete zakoupit od místního výrobce (Karel Furbach).

Další částí programu je také mezinárodní zábavná sportovní soutěž o putovní dřevák. Po takovémto zážitku se zajděte podívat na plavení dřeva po Schwarzenberském plavebním kanálu na Jelení Vrchy. Šumavský Schwarzenberský kanál je unikátní vodní dílo z 18. století o celkové délce 52 kilometrů, které sloužilo k plavení dřeva ze Šumavy až do Vídně. V rámci setkání, která se konají čtyřikrát za letní sezónu (červen, červenec, srpen a září), jsou k vidění ukázky plavení dřeva v dobových kostýmech včetně ukázek dobových řemesel, a to z české i rakouské strany, zpěv písní či představení lidových tanců obou zemí. Většinou v srpnovém termínu se koná i ukázka stavění milíře a pálení dřevěného uhlí.

Pokud byste chtěli vidět malé, ale o to cennější (a hlavně pracnější) výrobky ze dřeva, zastavte se cestou ještě v Horní Plané u Pavla Sarauera, který vyrábí tradiční šumavské dřevěné holubičky z jednoho kusu dřeva. Holubička, jako „obraz Ducha svatého“, visela ve světnici nad stolem nebo kamny nebo také nad kolébkou. Cestou zpět se můžete zastavit ve Volyni v řezbářství pana Frencla, který se věnuje uměleckému řezbářství a vyrábí na zakázku hlavně betlémy, ale také sochy či plastiky a další. Jeho dílo je známé i v zahraničí.

Můžete se vydat také směrem na Kašperské Hory, kde se určitě zastavte na prodejní výstavě skašovských hraček. Návštěvu je lepší předem dohodnout na Městském úřadě v Měčíně nebo ji lze vykonat v otvíracích hodinách městské knihovny. Pokud budete pokračovat dále po cestě do Hartmanice, můžete navštívit ještě umělecké řezbářství Michala Tesaře z Dobré Vody u Hartmanic, který se věnuje výrobě betlémů. Své plastiky, inspirované lidovým uměním, provádí starou klasickou technologií. Jeho díla jsou charakteristická zploštěním objemů, zjednodušením detailů a výraznou expresívností.

Svou cestu můžete zakončit v Muzeu Šumavy v Sušici, kde můžete zhlédnout rozsáhlou expozici sirkařství (sirkařství bylo z jednou obživ na Šumavě) či mechanický betlém.
Už máte tradice v kapse?
Stáhněte si naši mobilní aplikaci