pl
Wybierz język

Wybierz miejsce z nastężującej listy

12Skansen Zubrnice

Pokaż na mapie

Jest najmłodszym skansenem w Czechach. Jego rdzeniem jest stara historyczna wioska między wzgórzami Czeskiego Średniogórza. Do celów muzealnych wykorzystano najcenniejsze budynki z centrum gminy i jej okolic, które są na bieżąco uzupełniane o drobne przenoszone obiekty. Dla zwiedzających udostępniony został kompleks zrębowego gospodarstwa rolnego z ekspozycjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, włącznie z unikalną suszarnią owoców. Znajduje się też tutaj ekspozycja wiejskiej szkoły, starego sklepu oraz kościół z regularnymi wystawami. W centrum głównego placu stoi przeniesiona studnia barokowa, a niedaleko pod wsią znajduje się mały dworzec z muzealną ekspozycją transportu. W pobliżu, idąc pod prąd rzeki, znajdziemy mały zrębowy młyn wodny. W skansenie odbywa się w ciągu roku szereg imprez: od karnawałowego świętowania, przez tradycyjną Wielkanoc, stawianie moja i kiermasze, aż po imprezę Jesień na wsi, której celem jest przedstawienie jesiennych prac na polu i w gospodarstwie.