cs
Výběr jazyka

Navštívíte tato místa

  • Skanzen lidových tradic a řemesel Bolatice
  • Výroba varhan v Krnově, Varhanářská škola
  • Těžba břidlice – městské muzeum v Budišově nad Budišovkou
  • Žimrovice, Weisshuhnův kanál
Prvním zastavením na této cestě bude Skanzen lidových tradic a řemesel Bolatice.
Skanzen lidových tradic a řemesel byl v Bolaticích vybudován v roce 2002. Nachází se v objektu tradičního vesnického stavení z 19. a počátku 20. století. Muzeum zachycuje život našich předků před padesáti a více lety. Návštěvníci zde mohou zhlédnout obytné části domu jako jizbu, kuchyň, místnost služky, prádelnu, ale také stáj pro koně, chlév pro krávy, srubek neboli špýchar a jiné. V kůlně a stodole je možné vidět například ukázky řemeslných nástrojů, zemědělských strojů a nářadí, které se používaly v domácnosti a při práci na statku. Skanzen se stal místem setkávání a konání řady kulturně-společenských akcí lidového charakteru. Určitě skanzen navštivte v období Velikonoc, kdy se zde konají ukázky vesnických lidových zvyků, tradiční výroba kraslic a karabáčů, řehtaček a velikonoční výzdoby, soutěž o nejkrásnější kraslici. V květnu se slaví stavění májky. Jedná se o kulturní akci s bohatým programem a občerstvením. V září se pak konají malá divadelní představení zachycující život lidí na vesnici. V listopadu zažijte pravé zabijačkové hody s výrobou tradičních pokrmů a jejich ochutnávkou. A v prosinci přijďte nasát vánoční atmosféru při zpívání koled u vánočního stromu a při ukázce živého betlému – divadelního představení o narození Krista.

Po této ukázce lidového stavitelství se zastavte v Krnově, kde sídlí společnost Rieger-Kloss Varhany, s. r. o., která je s více než 140 let dlouhou historií jedním z největších světových výrobců varhan. Zakladatel firmy Franz Rieger byl známý v celém Slezsku jako varhanář výjimečných kvalit. Ve stejném roce postavili bratři Riegerové první varhany, nazvané Opus 1, pro Světovou výstavu ve Vídni. Nástroj vyvolal velkou pozornost a v roce 1878 postavili další velký nástroj, tentokrát pro Světovou výstavu v Paříži. Pařížská výstava přinesla firmě kromě uznání i mnoho zahraničních zakázek a tím umožnila vybudování varhanářské továrny v Krnově. I v dnešní době firma dodává do zahraničí a je stále jedním z nejlepších výrobců varhan. Pro zájemce firma pořádá exkurze do výrobny nebo můžete navštívit stálou expozici historie výroby varhan.

Dalším vaším zastavením může být město Budišov nad Budišovkou a jeho městské muzeum. V místní expozici je zpracována historie těžby a zpracování břidlice, která se v regionu začala těžit počátkem 19. století, tedy podstatně později než na jiných místech v Evropě. Těžila se zde jílová břidlice jako krytinový, obkladový a dlažební materiál. A především jílové břidlici, ať už štípatelné, či neštípatelné, je věnována expozice v městském muzeu v Budišově nad Budišovkou. Každý návštěvník zde najde mnoho zajímavého nejen o břidlici, ale také např. informace o oblíbených zkamenělinách. Zájemci si mohou prohlédnout břidlicový důl i „zevnitř“, a to díky krátkému dokumentu, který můžou zhlédnout přímo v prostorách muzea. Každá prohlídka je doplněna poutavým vyprávěním průvodkyně Jany Pavlů, která jej přizpůsobí požadavkům návštěvníků. Případní zájemci si v malé štípárně mohou zkusit vyštípat např. břidlicové srdíčko. Pokud se vám to však nepodaří, nemusíte si zoufat, břidlicové srdíčko vyštípané odborníkem je k dispozici v prodejním obchůdku.

A pokud byste chtěli vidět unikátní dílo z oblasti výroby papíru, pak určitě navštivte Weisshuhnův kanál, který sloužil v minulosti jako papírenský splav a dodnes je v provozu. Byl postaven z popudu podnikatele Carla Weisshuhna na přelomu 19. a 20. století pro chod továrny a papírnu v Žimrovicích. Toto unikátní vodní dílo je 3,5 km dlouhé, obsahuje tři vodní tunely a dva akvadukty. Na kanálu je několik přepadů regulujících výšku hladiny toku. Pozoruhodnost díla umocňuje fakt, že kanál je po celé své délce veden ve svazích zdejších skalnatých kopců. Weisshuhnův kanál lze navštívit z Žimrovic nebo Vítkova – Podhradí. V polovině trasy křižuje náhon červená turistická stezka.
Už máte tradice v kapse?
Stáhněte si naši mobilní aplikaci