cs
Výběr jazyka

Navštívíte tato místa

  • Turistické informační centurm, Havířov
  • Muzeum Těšínska, Český Těšín
  • Muzeum třineckých železáren, Třinec
Svou cestu začněte v Havířově, který můžete „obdivovat“ jako jedinečnou ukázku socialistického realismu. Hlavním důvodem jeho vzniku byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí v období rozvoje průmyslu na Ostravsku po 2. světové válce. Počátky města Havířova proto souvisí s výstavbou hornických sídlišť na katastrech obcí Šumbark, Dolní Bludovice, Prostřední Suchá a část Šenova.

Poté si zajeďte do Muzea Těšínska. Muzeum vás seznámí s vlivem těžby na ráz krajiny, charakterem a způsobem obživy lidí nebo životním prostředím. Expozice představuje dolování černého uhlí, jeho počátky i technický pokrok v dobývání, řadu důlních podniků, život v koloniích, těžbu uhlí v současnosti, změny krajiny a další zajímavosti. Ukazuje hornické tradice i slavnosti, které jsou dodnes živé a které jsou spojeny s hornickými kapelami a spolky.

Další bod této trasy vás přenese od hornictví k hutnictví. Zastavte se v Muzeu třineckých železáren, na nejdůležitějším místě pro výrobu železa v kraji. Muzeum třineckých železáren bylo otevřeno jako první hutnické muzeum v republice. Stálá expozice muzea představuje historii závodu od jeho založení, tj. od roku 1839, až do současnosti. Stálá expozice je upravena tak, aby v ní byla odpovídající měrou zastoupena jak tematika podniku, tak i tematika města a okolního regionu.

Zkuste si cestu naplánovat tak, abyste neminuli Týden ukázek starých řemesel, který se koná v obci Košařiska v areálu Dolek na začátku července. V rámci těchto slavností je možné vidět, jak se v minulosti pálilo uhlí. Takto vyrobené dřevěné uhlí bylo základem pro výrobu surového železa v nedalekých třineckých hutích.
Už máte tradice v kapse?
Stáhněte si naši mobilní aplikaci