cs
Výběr jazyka

Navštívíte tato místa

  • Důl Michal, Ostrava
  • Hornické muzeum - Technické památky spojené s těžbou a využitím černého uhlí, Ostrava
  • Vítkovické železárny -Technické památky spojené s těžbou a využitím černého uhlí, Ostrava
  • Bývalý důl Alexandr - Technické památky spojené s těžbou a využitím černého uhlí, Ostrava
Bývalý průmyslový areál dolních Vítkovic se dostal mezi památky zapsané do nově vznikajícího seznamu Evropského kulturního dědictví. Výjimečnost průmyslového areálu tkví v tom, že se zde na jednom místě uskutečňoval celý technologický proces počínaje těžbou uhlí a jeho koksováním až k finálnímu produktu, surovému železu. Výroba zde nepřetržitě fungovala od roku 1830 až do zastavení provozu v roce 1998. Nyní jsou provozy zpřístupněny pro veřejnost formou industriálního skanzenu.

V areálu můžete navštívit:
  • prohlídkovou trasu Důl Hlubina, vysoké pece a koksovnu,
  • vyhlídkovou naučnou trasu Vysoká pec č. 1,
  • multifunkční centrum Plynojem,
  • netradiční muzeum fungování fyzikálních zákonů Svět techniky.

Začněme dolem Hlubina. Areál je unikátní industriální památkou a nezaměnitelným symbolem Ostravy a celého Moravskoslezského kraje. V roce 2008 byl zapsán jako vůbec první česká památka na seznam Evropského kulturního dědictví. Prohlídky trvají přibližně 100 minut a začínají na recepci multifunkční auly Gong, Dolní Vítkovice na ulici Ruská 2993 v Ostravě-Vítkovicích. Během prohlídky absolvujete trasu ukazující, jak krok po kroku vznikalo v tajemných útrobách Vítkovických železáren surové železo. Na vysokou pec vás vyveze skipový výtah drahou, kde se dříve dopravovaly suroviny do sazebny vysoké pece. Z vrcholu věže, která dosahuje do výšky téměř 70 metrů, se pak naskýtá jedinečná vyhlídka na Ostravu a její okolí.

Vysoká pec č. 1 se proměnila v šedesát metrů vysokou vyhlídkovou věž. Na vrchol se vyvezte proskleným skipovým výtahem pro 16 osob. Monument nabízí krásné výhledy na Ostravu, Beskydy a samozřejmě na Dolní oblast Vítkovic. Součástí unikátní naučné trasy dokumentující výrobu surového železa je vstup do těla vysoké pece.

Dále se můžete zastavit a podívat na unikátní plynojem postavený Vítkovickými železárnami v roce 1924. Plynojem byl v rámci revitalizace přestavěn na unikátní multifunkční centrum, které nemá v Evropě obdoby. Odborná i laická veřejnost zvolila multifunkční aulu Gong za nejpovedenější českou stavbu roku 2013. Na prestižním veletrhu Expo Real v Mnichově se navíc Gong zařadil mezi TOP 10 staveb světa. V multifunkční aule Gong se pro zájemce konají také komentované prohlídky. V rámci nich máte unikátní příležitost dostat se do jindy nepřístupných míst. Během prohlídek uvidíte malý sál pro 400 osob i velký sál s kapacitou 1500 míst, učebny i technické zázemí budovy.

Ve Světě techniky najdete celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku na území českých zemí, ale i ve světě. Expozice začíná objevem, který odstartoval průmyslovou revoluci, tedy od parního stroje a jeho následného využití v mnoha oborech včetně dopravy. Na něj naváže tkalcovský stav a další vynálezy z oblasti strojírenství, jako jsou například obráběcí stroje. Dále uvidíte cestu od výroby železa až k jeho přerodu v ocel a ukázku výroby elektřiny. Sami si budete moci šlapáním na kole vyrobit elektřinu, obrábět kov, otestovat řízení automobilu a letadla na trenažéru. Na konci každé etapy si můžete jednoduše otestovat své získané znalosti.

Dále můžete navštívit Landek Park, který představuje největší hornické muzeum v České republice. Jednotlivé expozice mapují vývoj těžby uhlí na Ostravsku a Karvinsku, představují i historii báňského záchranářství. Součástí prohlídkových tras je i systém podzemních štol, kam sfáráte původní těžní klecí vybavenou audiovizuálním simulátorem opravdového „sešupu“ do těžní jámy. Nenechte si ujít ani jízdu původním důlním vláčkem.

Na cestě se zastavte i v hlubinném černouhelném dole Alexander, který ukončil svou činnost v roce 1992. Důl nenabízí prohlídky, ale vidět můžete jeho monumentální nadzemní konstrukce: dvě těžební věže, které byly prohlášeny za kulturní památku, starý oktagonální komín, kotelnu a pár dalších budov. Těžební věž dolu Jindřich stojí na místě původního dolu z roku 1846. Věž a těžní budova byla postavena z režného zdiva v roce 1913.

Pokud vás zajímá, jak vypadal obvyklý den ostravského horníka, vydejte se na tematickou prohlídku Jeden den v životě ostravského horníka, kterou organizuje ostravský informační servis. Během prohlídky se dozvíte, jak se horníkům žilo a bydlelo v hornických koloniích, jak těžké byly jejich pracovní podmínky a jak se v průběhu času měnily a mnoho dalších specifických zvyklostí ze života horníků. Protože však byla hornická práce nesmírně náročná, navštívíte v rámci prohlídky také oblíbené hospůdky a další podobná zařízení, která horníkům obvykle sloužila k odpočinku a nabrání nových sil. Výchozí místo prohlídky je Nová radnice, posledním místem, na které se v rámci prohlídky podíváte, je Slezskoostravský hrad. Délka trasy je 2,5 km a zabere vám asi 1,5 hodiny.
Už máte tradice v kapse?
Stáhněte si naši mobilní aplikaci