cs
Výběr jazyka

Navštívíte tato místa

  • Krkonošské muzeum ve Vrchlabí
  • Metelkův betlém v Jilemnici
  • Muzeum krkonošských řemesel Poniklá
  • Vlastivědně muzeum Vysoké nad Jizerou
  • Památník zapadlých Vlastenců, muzeum, Paseky nad Jizerou
  • Harrachov sklárna Novosad a syn

Vede z Vrchlabí do polského Boleslavce. Na vyznačené trase je osm zastavení na české a šest na polské straně Krkonoš. Spojuje významná a zajímavá místa, na kterých můžete na české straně od Vrchlabí po Harrachov (přes Jilemnici, Poniklou, Vysoké n. J. a Paseky n. Jizerou) prostřednictvím muzejních expozic či exkurzí nahlédnout do provozu a seznámit se s tradicí a někdy i se současností některých více či méně běžných řemesel i výhradně krkonošských specifik. V informačních centrech jsou k dispozici brožury a mapky. Na české straně se mohou zájemci o krkonošské tradice zastavit na těchto místech:

Vrchlabí – součástí projektu je i replika poloroubeného domu s hrázděným štítem na náměstí Míru ve Vrchlabí, který byl zdemolován v roce 1957.

Jilemnice – v Krkonošském muzeu v Jilemnici můžete spatřit např. mechanický betlém
Jáchyma Metelky
, dokládající tradici betlémářství v oblasti Krkonoš a Podkrkonoší, expozici věnovanou počátkům lyžování či historicko-etnografickou expozici, která se mj. zaměřuje na šlechtický rod Harrachů.


Poniklá – Muzeum krkonošských řemesel je soukromé muzeum manželů Pičmanových. Situováno je v horní části obce nedaleko kostela. První část expozice hospodářských strojů a zobrazení dřívějšího života v podhůří Krkonoš byla zpřístupněna v původní roubené stodole. Sbírka artefaktů se postupně rozšiřovala a s tím bylo nutné zřídit i další výstavní prostory. Shromážděny jsou ukázky starých krkonošských a podkrkonošských řemesel a spolkových činností. Seznámíte se s významnými osobnostmi a rodáky Poniklé. Na své si přijdou obdivovatelé ručních prací. Vystaveny jsou např. techniky zdobení textilu. Odpočinout si můžete v příjemné stylové světničce „U dobrýho kafe“. Pro skupiny je možné zajistit předvádění řemesel. V červenci tu organizují tematické dílny, které připomínají zručnosti tehdejších horalů.

Vysoké nad Jizerou – Vlastivědné muzeum obsahuje předměty vystavené v pozoruhodné expozici Vysocka na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze 1895, mj. mechanické, tzv. „chodící“ betlémy.

Paseky nad Jizerou – v Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou naleznete informace z historie, spolkového života, živností, řemesel a průmyslu obce od 19. do poloviny 20. století. Vedle praktické ukázky tkalcovského řemesla na dvou ručních stavech je možné nahlédnout do tajů soustružnického řemesla v nově otevřené soustružnické dílně vybavené dřevoobráběcím soustruhem a souborem nářadí z konce 19. století. Dokladem lidového umění je pohyblivý betlém bratří Škrabálků z počátku 20. století.

Harrachov – ve Sklárně Novosad a syn se dochovala tradiční ruční výroba sklářskými píšťalami a foukání do dřevěných forem. Provoz sklárny můžete navštívit po celý rok. Prohlídka je provázena odborným výkladem v češtině, němčině nebo v angličtině. Muzeum skla je součástí sklárny. Obsahuje historicky a technologicky ucelenou sbírku historického skla z produkce harrachovské sklárny.

Už máte tradice v kapse?
Stáhněte si naši mobilní aplikaci