cs
Výběr jazyka

Navštívíte tato místa

  • Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác, Brno
  • Zelný trh, Brno
  • Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
  • Jurkovičova vila Brno
Stálé expozice Moravského zemského muzea
Najdete ji v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu. Expozice Velká Morava dokumentuje vývoj slovanského osídlení Moravy s přihlédnutím k okolním oblastem v rozmezí 6. až 10. století. V úvodní části je rekonstrukce žárového hrobu s popelnicemi pražského typu pod mohylovým náspem. V centru expozice je klenotnice s nejznámějšími a nejkrásnějšími skvosty velkomoravského klenotnictví ze Starého Města u Uherského Hradiště, z Mikulčic a Břeclavi-Pohanska. Vedle drobných nálezů seznamujících návštěvníka s každodenním životem starých Moravanů, s vyspělostí řemeslné výroby, se způsobem obživy a úrovní vojenství si pozornost dále zaslouží velký model hradiska v Mikulčicích, rekonstrukce klenotnické dílny ze Starého Města a originální dřevěné bednění studny z téže lokality. Zájem poutají také modely velkomoravských kostelů. Expozici uzavírá symbolický odkaz Velké Moravy, dobové písemné prameny o příchodu byzantské mise na Moravu r. 863 i známé napomenutí krále Svatopluka svým synům, hovořící o nutnosti soudržnosti a svornosti mezi nimi.
Expozice Morava ve středověku prostorově navazuje na expozici Velká Morava, proto je její úvod věnován základní charakteristice změn, které nastaly zánikem Velkomoravské říše. Tato část podává základní charakteristiku období 14.–15. století. Dominanty v této části tvoří interiér jizby venkovského domu, interiér zemanské tvrze a inventář venkovské domácnosti včetně stavebního vybavení, řemeslnických nástrojů a zemědělského nářadí. Šlechtické prostředí charakterizují předměty spojené s výstrojí a výzbrojí šlechtice a vybavení panských sídel.

Zelný trh
Na „Zelňáku“, jak jej nazývají místní, dodnes najdete nabídku sezónního ovoce a zeleniny od farmářů z blízkého okolí a další pochutiny i výběr sezónních řezaných květin.

Uměleckoprůmyslové muzeum
Expozice situovaná do celého druhého podlaží Uměleckoprůmyslového muzea představuje nejvýznačnější díla uměleckého řemesla a užitého umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Její široký záběr sahá ve vybraných exponátech od období středověku po počátek 20. století. V chronologickém sledu jednotlivých historických epoch je zachycen vývoj a stylové proměny jednotlivých oborů, zejména nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu a drahých a obecných kovů, jak na příkladech pozoruhodných solitérních kusů, tak významných souborů.

Jurkovičova vila
Vlastní vilu Dušana Jurkoviče najdete v brněnských Žabovřeskách. Stavba z roku 1906 patří k vrcholným příkladům modernistické architektury inspirované britskou a vídeňskou tvorbou s prvky lidového umění. Návštěvníci si mohou vychutnat neobyčejnou atmosféru domu i jeho zahrady. Centrální schodišťová hala byla obnovena do téměř autentické podoby, přijímací salon je zařízen Jurkovičovým originálním nábytkem ze zámku Molitorov. Expozice dale představuje tvorbu Dušana Jurkoviče v Česku i na Slovensku.

 
Už máte tradice v kapse?
Stáhněte si naši mobilní aplikaci