cs
Výběr jazyka

Navštívíte tato místa

  • Těžba stříbra – České muzeum stříbra, Kutná Hora
  • Těžba stříbra – Vlašský dvůr, Kutná hora
  • Těžba stříbra – Královské stříbření Kutné hory, 20.-21.6. 2015 (místo konání)
České muzeum stříbra v Kutné Hoře
Provede vás historií těžby tohoto vzácného kovu ve dvou okruzích nazvaných Město stříbra (zprostředkovává historii města až do doby, kdy bylo druhým nejvýznamnějším městem Českého království, a provádí životem „stříbrné šlechty“ tehdejší doby) a Cesta stříbra (přibližuje proces, kterým musela projít stříbrná ruda od samého počátku až po ražbu stříbrné mince, obsahuje prohlídku středověkého dolu či havířské osady).

Další neopomenutelnou památkou spojenou s historií tohoto královského horního
města je Vlašský dvůr, který byl po celá staletí střediskem hospodářské moci českého státu. Jeho založení na konci 13. století bylo spjato s potřebou bezpečného
uložení vytěžené stříbrné rudy z kutnohorských dolů a jejího zpracování. V současnosti slouží Vlašský dvůr jako stálá expozice mincovnictví. Je možné zhlédnout zde ukázku ražby mincí s „živým pregéřem“.

V Kutné Hoře se nabízí také různé typy akcí spojených s historií těžby stříbra a ražby
mincí, např. akce O stříbrný groš – večerní prohlídky Vlašského dvora v českém
jazyce (pravidelně se konají od dubna do konce října, případně na objednávku
v dalších termínech) či Královské stříbření Kutné Hory – každoroční gotická
slavnost připomínající slavné tradice královského horního města Kutná Hora.

Stříbrná naučná stezka v nejbližším okolí Kutné Hory vás seznámí s historií těžby.
Stezka začíná i končí v historickém centru Kutné Hory, její část vede kouzelným
údolím kolem řeky Vrchlice, kde se v minulosti nacházelo mnoho vodních mlýnů.
Délka stezky je 12 km, historickou těžbu stříbra na stezce dokládají mnohé haldy,
odvaly, kamenolomy, zahlédnout lze i některé nyní již zazděné štoly.
 
Už máte tradice v kapse?
Stáhněte si naši mobilní aplikaci