cs
Výběr jazyka

Navštívíte tato místa

  • Muzeum Krupka, expozice těžby cínu, Krupka
  • Prohlídková štola Starý Martin, Horní Krupka
  • Hornické muzeum, Jáchymov
  • Muzeum Královská mincovna, Jáchymov
  • Muzeum obce Boží Dar
  • Blatenský vodní příkop, Boží Dar
  • Bývalý důl Mauritius - Naučná stezka Hřebečná
  • Muzeum těžby rud v Horní Blatné
Expozice těžby cínu v Krupce dokumentuje tradiční těžbu cínu. Součástí expozice jsou dobové fotografie z těžby a popis jejího historického vývoje. V Krupce jsou navíc veřejnosti přístupné doly, které svojí atmosférou a tamějšími podmínkami přibližují návštěvníkům způsob tradiční těžby cínu. Štola Starý Martin je jedno z nejvýznamnějších starých důlních děl krupského revíru. Otevírá severozápadní část žíly Lukáš, která v dávné minulosti náležela mezi nejdůležitější cínové rudní žíly a se svou délkou 2 km byla nejdelší v České republice a střední Evropě. Štola Starý Martin nabízí návštěvníkům ukázky ražení historických dlouhých důlních děl, ukázky rozdílů ve vyztužování prostor v minulosti i současnosti, na vybraných stanovištích způsoby dobývání cínové rudy, které dokumentují rozvoj technologie těžby, dále charakteristické úseky žíly Lukáš s její minerální výplní, sbírku historických předmětů a znaků hornických měst v ČR, výstavu minerálů a hornin a venkovní expozici důlní techniky. Atrakcí je tzv. Pramen štěstí a krápníková výzdoba. Prohlídka s odborným výkladem trvá cca 45 minut, délka trasy je 1000 m tam i zpět.

Jáchymov patří mezi nejvýznamnější česká historická hornická města. V 16. století ho proslavila těžba stříbra a následná ražba stříbrné mince tolarů (od těchto mincí, které byly ve své době zárukou kvalitní měny, je odvozen i název dolaru, měny USA). Mezi památky na těžbu stříbrných i uranových rud patří areál štoly č. 1. Její délka je 230 m a jedna z bočních chodeb protíná i v minulosti těženou stříbronosnou žílu Evangelist. Ve štole je instalována také malá expozice důlní techniky: důlní vozíky, vrtáky apod. V roce 2012 se podařilo vyčistit a zabezpečit i starší důlní díla z dob stříbrné horečky na přelomu 15. a 16. století. Muzeum Královská mincovna Jáchymov představuje nerostné bohatství Krušných hor a dolování stříbra (s pohyblivým modelem důlní činnosti), jáchymovskou královskou mincovnu a hornictví. Vidět lze i expozici o táborech politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950, jejíž součástí je i rozsáhlé podzemí a lapidárium s fragmenty portálů a ostění zejména z již neexistujícího domu mincmistra. Délka prohlídky 90 minut.

Hornictví je věnována také expozice v Muzeu těžby rud v Horní Blatné. Návštěvníci se tu seznámí s dějinami těžby a zpracování cínové rudy v okolí krušnohorských městeček Horní Blatné a Božího Daru a prohlédnou si sbírky cínového nádobí i modelů důlní techniky.
Unikátní památkou je pak Blatenský vodní příkop, který představuje konstrukci umělého kanálu užívaného k těžbě rud a jako energetická základna pro průmysl v Horní Blatné. Voda z božídarských rašelinišť byla používána na rýžování a na pohon strojů nejen v dolech na Hornoblatensku. Výstavba příkopu začala v roce 1540, dnes je upravena převážná část z celé 12 km trasy.

Bývalý důl Mauritius je nejslavnějším cínovým dolem Krušných hor. Ruda se v něm těžila s přestávkami po celá čtyři století, od roku 1545 do roku 1944. Nachází se nad Hřebečnou. V současné době se připravuje jeho zpřístupnění formou dvou návštěvnických tras.
Už máte tradice v kapse?
Stáhněte si naši mobilní aplikaci