• Sound of the region
  • Zvuky tradičního pastevectví na Valašsku
en
Language selection

Traditional region

Horňácko

Tradiční slovácký region je územím, které je díky bohaté lidové kultuře a náboženské tradici rázovitou oblastí, kde život dlouho pokračoval svým zvláštním pomalejším tempem a tradice a zvyky jsou zde stále dochované. Unikátním příkladem tradičních řemesel je horňácké tkalcovství, které zde stále udržuje několik zručných tkalců a tkadlen.
You can really savour the region thanks to local culinary specialities, traditional methods and ingredients. Let your senses flow in the unmistakeable fragrance and taste of local cuisine and enjoy.

Map of Czech traditions